TEENUSED

Paljud eakad jõuavad oma elukaarel hetkeni, kus neil tekib raskusi enese eest hoolitsemisel. Isikuabi teenus on loodud abistamaks Sinu lähedast enesehooldusega seotud toimingute sooritamisel, näiteks abistame eakat hügieenitoimingutel ja pesemiselabistame riietumisel, liikumisel ja söömisel ning tuletame meelde ravimite manustamist. Meie hooleandjad pakuvad teenusteaka väärikust silmas pidades. 

Vananedes vajab Sinu lähedane tihti toetust igapäeva elu toimetustes, mis võimaldaks neil elada iseseisvat elu kodustes tingimustes. Kõrvalabi vajadus võib tekkida halvenenud terviseseisundist, langenud teovõimest või muudest elukeskkonnast tingitud teguritest. Koduabi teenus pakub söögi valmistamist, eaka  eluaseme kerget koristamist, riiete ja nõude pesemist ning küttepuude eluruumi toomist.  

Meie hooleandjad abistavad eakat ka kodust väljaspool olulistes asjaajamistes, need võivad olla ravi- ja muude ametiasutuste visiidid, toidupoe ja apteegi külastused. Meie jaoks on oluline, et eakal säiliks võimekus liikuda ja sotsialiseeruda. Meie poolt on transport ja saatja hinna sees! 

hand, aged, care-3699825.jpg

Oma lähedase eest hoolt kandmine täiskoormusel on vaimselt ja füüsiliselt väga kurnavMeie poolt pakutav asendushooldus teenus annab võimaluse omastehooldajatel aeg maha võtta, et saaksite puhata ilma eaka pärast muretsemata. Oleme valmis eaka hoolekandmise täielikult üle võtma täpselt nii kauaks kui Teil on vaja.  

Background Image

Ema Teresa on öelnud: ”Üksindus ja tunne, et sa pole kellelegi vajalik, on kõige kohutavam vaesuse liik.
Me kõik vajame mõnikord ärakuulamist, kellegagi koos naermist või lihtsalt kaaslast jalutuskäikudeks. Meie hooleandjad käivad eakatega jalutamas, viivad läbi kergeid võimlemisharjutusi, mängivad lauamänge ja naudivad üksteise seltsi sõbralikus atmosfääris. 

Meie jaoks on väga oluline, et eakas tunneb ennast ka öösel turvaliselt. Meie hooleandjad on valmis  abistama eakat öötundidel tualetitoimingutes ja muudes hooldustegevustes ning selleks peab pererahvas meie hooleandjale võimaldama aseme, kus öö veeta. Öövalve aeg on individuaalselt perega kokkuleppel. 

hand, human, woman

Mõte plaanilisele haiglaravile minekust ei ole kellelegi meeldiv. Eriti raske on see tegevus aga eakamatele, kellel võib olla raskusi ka transpordi ja liikumisega. Meie oleme abiks kodust raviasutusse minekul. Pakume eakatele vaimset tuge ja seltsi, et nad ei muretseks liialt eesootava pärast. Samuti aitame transpordiga ja oleme saatjaks kuni eakas on jõudnud turvaliselt meditsiinipersonalini. 

people, adult, hand

Plaaniline haiglaravi on tihtipeale kurnav, olenemata selle pikkusest ja põhjusest. Haiglast koju abistamise pakett aitab eaka turvaliselt koju, hoides ära lisapingutused transpordi korraldamisele. Läheme eakale raviasutusse vastu ning võtame ta meditsiinipersonalilt üle. Pakett sisaldab vajadusel ka eakaga ravimite ja toiduainete ostmist- kõik selleks, et eakas ei peaks muretsema pärast apteegi ja poekäigu peale, vaid saab kodus rahulikult taastuda ja puhata. 

Soovid teenuste kohta lisainfot?
Võta meiega ühendust

info@ehakoduteenus.ee
+372 55 98 44 98