EHA OÜ

Saame tuttavaks

Meie ettevõte pakub Pärnus eakate igapäevatoimetustes abistamiseks koduteenust. Väljend koduteenus võib tekitada natuke segadust, kuna ei seleta piisavalt ära, mida see endas sisaldab. Oleme oma teenused ja nende sisu kodulehel välja toonud, kuid tahaksime täpsemalt rääkida koduteenuse tähendusest ja selle vajalikkusest. Samuti tutvustame lähemalt enda ettevõtet, selle sünnilugu ning asutajat.

Koduteenus

Koduteenus on üldisem mõiste kirjeldamaks koduabiteenust ja isikuabi, ehk siis sisaldab koduteenus endas mõlemat. Kuigi teenuse nimi viitab kodule, ei tähenda see, et meie teenus piirdub ainult koduseinte vahel olevate toimingutega. Tegelikult tähendab see seda, et teeme kõik vajaliku, et eakas saaks oma vanaduspõlve veeta võimalikult kaua, mugavalt ja turvaliselt enda kodus. Sinna alla kuulub muu hulgas toidupoe ja apteegi külastused, saatmine raviasutusse ning ka jalutuskäigud. Kõik need tegevused on koondatud kokku koduteenuseks, kuna iga inimese vajadused on erinevad. Näiteks mõni eakas vajab abi ainult majapidamistoimingutega, teine aga soovib seltsilist, kellega koos kohvikus käia või võimelda. Samas on väga palju ka eakaid, kellel on vaja nii isikuabi, koduabiteenust kui ka seltsilist. See aga ei tähenda, et tuleks kõik need teenused eraldi tellida. Vajalikud toimingud ja tegevused ning nendele kuluv aeg selgitatakse välja ikka eaka ja tema lähedastega suhtlemisel. Täpsemalt saab meie teenustega tutvuda teenuste lehel.

Koduteenuse vajalikkus

Koduteenuse vajalikkuse teadvustamine ja otsus valida koduabi ei tule alati kergelt ja me mõistame seda täiesti. Paraku on vananemine üks elu osa, mis on paratamatu. Me saame ainult aidata kaasa eakatele väärika vanaduspõlve pakkumisele. Koduteenus aitab sellele kaasa, võimaldades eakatel olla oma kodus, kus on privaatsus, turvatunne ja mugavus. Me kõik eelistame olla pigem enda kodus kui mõnes raviasutuses või hoolduskeskuses. Sageli ei ole hooldusasutustesse võimalik ka kohe kohta saada või on nendesse väga pikad järjekorrad. Ka siis on isikuabi ja koduabiteenus vajalik, kergendades ooteajal eakate abistamise koormust. Arusaadavalt ei ole alati lähedastel võimalik eakat piisavalt abistada, näiteks ajanappuse või suure vahemaa pärast. Koduteenus võib osutuda vajalikuks ka neile lähedastele, kes abistavad oma eakaid, kuid vajaksid vahel puhkust, sest kellegi hooldamine on nii füüsiliselt kui ka vaimselt väga kurnav. Kuigi mõte kellestki võõrast oma kodus toimetamas võib tunduda ebamugavalt, võib see olla parim variant eaka abistamiseks. Me anname omalt poolt kõik, et pererahvas ei tunneks ennast häirituna, austame igaühe kodu ja tagame täieliku konfidentsiaalsuse.

EHA OÜ asutaja Regiina

aasta tugiisik ja isiklik abistajaRegiina südames on alati olnud eakate abistamine ning lugupidamine vanemate põlvkondade, erivajadustega inimeste ja teiste abivajajate vastu. Seepärast on ta oma karjääriks valinud sotsiaalvaldkonna ja töötanud tegevusjuhendajana Hoolekandeteenused AS-is. Koduteenuse hädavajalikkust sai Regina tunda oma lähedase näol, kes hooldas eakat ööpäevaringselt ning abi ei olnud väljaspool perekonda saada. Nähes kui koormav ja väsitav on eaka pidev hooldamine nii füüsiliselt kui ka vaimselt, mõistis ta, et seda valdkonda tuleb parandada ja sobivaid teenusepakkujaid ei ole piisavalt. Regiina on läbinud lisaks erihoolekande valdkonna spetsialisti väljaõppele koos esmaabi väljaõppega ka sotsiaalnõustamise koolituse. Sotsiaalnõustamise eesmärk on sotsiaalsete probleemide tekkimise ennetamine ning isikute abistamine juba tekkinud probleemide lahendamisel. Täiendõppena on ta läbinud Johns Hopkins Ülikooli (Johns Hopkins University) veebikoolituse teemal „Elades Dementsusega: selle mõju üksikisikule, omastehooldajatele, kogukonnale ja väiksematele rühmadele („Living with Dementia: Impact on Individuals, Caregivers, Communities and Societies“). Johns Hopkins Ülikool on eraülikool Baltimore’is, Marylandi osariigis, Ameerika Ühendriikides. Veel on Regiina omandanud Pärnu Kurtide Ühingu poolt viipekeele algteadmised. Lisaks on ta töötanud Soomes ühes koduteenust pakkuvas eraettevõttes, mis seadis temas standardid koduteenusele. Sealt järgmiseks sammuks saigi EHA OÜ asutamine. Regiinat on tunnustatud ka Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni poolt “Aasta tugiisik ja isiklik abistaja 2021” tiitliga.

EHA missioon, visioon ja väärtused

Missioon

Meie missiooniks on võimaldada eakatele väärikat vanadusepõlve oma kodus, pakkudes igapäevaelu toimingutes toetavat teenust, suurendada oma tegevuse läbi sotsiaalset võimekust ja arendada vabaaja tegevusi.

Visioon

Meie tööpere visioon on pakkuda parimat hooldust meie armsatele, et nad oleksid õnnelikud ja sotsiaalselt aktiivsed! Koos on parem!

Väärtused

Oleme pühendunud kandma hoolt eaka eest talle omases keskkonnas ning säilitada tema iseseisvus. Selleks järgime järgnevaid väärtuseid:

  • Me suhtume oma töösse suure vastutustunde ja empaatiaga
  • Me lähtume oma tegevuses ja valikutes alati kliendi vajadustest
  • Meie jaoks on olulisel kohal hea omavaheline läbisaamine ja tulemuslik meeskonnatöö
  • Me tahame omandada uusi teadmisi, et olla alati parem