EHA OÜ

Hooldajad

Hooldusabiteenust valides ja tellides on üheks olulisemaks otsustuspunktiks hooleandja ehk hooldaja, kes vanuriga igapäevaselt tegelema hakkab. Keegi meist ei sooviks avada oma kodu uksi ning usaldada inimese heaolu ja delikaatseid terviseprobleeme igaühele. Seepärast räägime lähemalt, mis põhimõtteid ja kriteeriumeid järgivad EHA OÜ hooldajad, et teie lähedased oleksid turvaliselt hoitud.

Meie hooldajad

Oleme oma kodulehel välja toonud, et meie hooleandjad teevad tööd suure innukusega ja alati sooja naeratusega, aga kuidas see meie töös väljendub? Koduteenust pakkudes ei tegele meie hooldajad pelgalt koduhoolduse ja isikuabiga, vaid on ühtlasi ka eakale seltsiks. See aitab täita eaka sotsiaalseid vajadusi, mis omakorda aitab parandada vananemise kulgu ning võimaldab eakal elada kauem oma kodus. Seetõttu ei arvesta me hooldajaid tööle võttes ainult nende füüsilist võimekust ja kompetentsi, vaid ka suhtlemisoskust. On väga oluline, et hooleandjal oleks suurepärane suhtlemisoskus, mis aitaks luua kontakti eakatega, arvestades iga inimese iseloomu ja isikupäraga.

Hooldajate pädevus

Meie jaoks on ääretult oluline, et meie hooldajad oleksid pädevad isikuabi pakkumises ja hooldamises. Seepärast oleme valinud endale hooleandjad, kes on saanud üldist hooldustööd sisaldavat õpet ning kellel on eelnevaid kogemusi sotsiaalvaldkonnas, koduabis või hooldamisel. Hooldajad on läbinud esmaabikoolituse, et pakkuda vajadusel elupäästvat esmaabi, kuni kiirabi saabumiseni. Igal meie hooldajal on olemas juhiload, et hoolealuseid raviasutustesse sõidutada ning esmatarbekaupa ja ravimeid tuua.

Turvalisus

Koduteenuse peamiseks eesmärgiks on võimaldada eakal olla mugavalt ja turvaliselt oma kodus. Seepärast oleme võtnud oma prioriteediks turvatunde loomise ja hoidmise ning suhtume turvalisusesse väga tõsiselt. Meie hooleandjad on läbinud taustakontrolli ning on kohustatud austama ja hoidma teie kodu ning vara. Samuti suhtume oma klientidesse ja nende terviseandmetesse väga diskreetselt ning ei avalikusta ega jaga isiklikke andmeid kolmandate osapooltega. Me hoolitseme selle eest, et vanurit külastaks alati sama meelepärane hooleandja. Kui peaks juhtuma, et abistama tuleb asendushooldaja, siis teavitame muudatusest alati lähedasi ja klienti ette. Nii ei teki olukorda, kus ootamatult tuleb eaka juurde keegi võõras.

Suhtlus lähedastega

Turvatunde loomise aluseks on koostöö ja usaldussuhte loomine ka lähedastega. Isikuabi või koduabi teenust tellides, lepime kõigepealt lähedaste või kontaktisikutega kokku hooldusplaani ja tegevuskava, mille järgi meie hooldajad tegutsevad. Seega teavad lähedased täpselt, mis ülesandeid hooldaja täidab ning ei pea muretsema, et hooleandjad tegutseksid omavoliliselt. See muidugi ei tähenda, et hooldajad ei aitaks eakat viivitamatult hädaolukorral või pakiliste probleemidega. Meie hooldajad on pidevalt kontaktis lähedastega ning hoiavad neid kursis eaka käekäiguga. Kui hooleandja näeb, et eaka seisund halveneb või ta vajaks suuremas mahus hooldusabi, siis anname sellest lähedastele koheselt teada. Samuti teeme me lähedastele ettepanekuid, mis aitaksid kaasa vanuri terviseseisundi püsimisele, et eakas saaks võimalikult kaua ikka oma kodus olla.

Lisaks kõigele eelpool nimetatule, järgivad meie hooldajad EHA koduteenuse väärtuseid, missiooni ja visiooni. Nende kohta saab rohkem lugeda siit. Kui teil tekkis lisaküsimusi või soovite rohkem teada meie hooleandjatest, võite julgelt meile kirjutada.