EHA OÜ

2023. aasta tähtsamad seadusemuudatused eakatele

Märkamatult on jälle uus aasta kätte jõudnud ja juba hakkab esimene kuugi juba möödunud. Uue aastaga kaasneb ka rida erinevaid seadusemuudatusi. Oleme kokku kogunud tähtsamad muudatused, mis puudutavad eakaid.

Pensionitõus

2023. aasta alguses tõusis pension erakorraliselt 20 eurot. Seega on nüüd alates 1. jaanuarist 2023 pensioni baasosa 275 eurot. Lisaks erakorralisele pensionitõusule suurenevad pensionid ka 1.aprillil, kui neid indekseeritakse. Prognoosi kohaselt võib keskmine vanaduspension tõusta umbes 88 euro võrra. See teeb keskmise vanaduspensioni suuruseks 703 eurot. Pensioni indekseerimise kohta saab lugeda Sotsiaalkindlustusameti kodulehel.

Hooldereform

Hooldereform on nüüdseks juba mõnda aega töös olnud. Eelmise aasta lõpus võttis riigikogu vastu sotsiaalhoolekande seaduse seaduseelnõu, mille muudatused jõustuvad selle aasta 1. juulist. Seadusemuudatuse eesmärk on muuta hooldekodukoht eakatele kättesaadavamaks ja taskukohasemaks ning parandada teenuse kvaliteeti. Hooldereformi peamised muudatused on:

  • Keskmisest madalamat vanaduspensionit saavate eakatel hakkab kohalik omavalitsus osaliselt hüvitama hooldekodu majutus- ja toitlustuskulusid. Selle muudatuse tulemusel peaksid eakad saama hooldekodukoha pensioni eest.
  • Sotsiaalministeerium katab osaliselt hooldekodude suurenenud kulusid, et vähendada hooldekodude kohatasu ja omaosaluse hinnatõusu. Toetuse suurus ühe hooldekodus elava inimese kohta on 60 eurot kuus ja ühe erihoolekandeasutuses elava inimese kohta 120 eurot kuus.
  • Reformi kohaselt investeerib riik 2023. aastal üldhooldusteenuse kättesaadavuse parandamiseks ja kvaliteedi tõstmiseks 40 miljonit eurot. Osa investeeringust on mõeldud hooldekodude personali koormuse vähendamiseks. Eesmärgiks oleks vähendada ühe hooldustöötaja keskmiselt 18 kliendi pealt 12 kliendini, et hooldatavad saaksid personaalsemat hoolt ja tähelepanu.
  • Seadusemuudatus hakkab toetama koduhoolduse teenuse arendamist kohalikes omavalitsustes. Eesmärgiks on anda inimestele võimalus elada mugavalt oma kodus ja ennetada või lükata edasi hooldekoduteenuse vajadust.

Täpsemalt saab hooldereformi kohta lugeda Sotsiaalministeeriumi kodulehel.

Maksuvaba tulu

Alates 1. jaanuarist kehtib vanaduspensioniikka jõudnud inimestele eraldi maksuvaba tulu. Kui 2023. aasta üldine maksuvaba tulu on kuni 654 eurot kuus ja see väheneb inimese sissetuleku kasvades, siis vanaduspensioni eas on maksuvaba tulu 704 eurot kuus, sõltumata inimese sissetuleku suurusest. Kui pension jääb alla maksuvaba tulu suurust, siis on võimalik tööandjal arvestada kasutamata soodustus töötasule. Vanaduspensioniealise inimese maksuvaba tulu summa on võrdne 2023. aastal keskmise vanaduspensioni suurusega. Rohkem infot maksuvaba tulu muudatusest leiab Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.